Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) blijven een groot probleem en betekenen een zware belasting voor de gezondheidssystemen, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Ze tasten niet alleen de persoonlijke gezondheid aan maar hebben ook grote gevolgen voor de maatschappij als geheel, aangezien ze meestal mensen in hun productieve leeftijd treffen.

Het ICRH is vooral actief met betrekking tot HIV en HPV, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Wat HIV betreft bestuderen we de omgevings- en gedragsfactoren die besmetting beïnvloeden, met als doel krachtige preventiestrategieën te ontwikkelen. Voor HPV werken we rond besmetting en het voorkomen van baarmoederhalskanker, onder meer door de ontwikkeling van screeningstrategieën.

Bijvoorbeeld:

  • onderzoek naar de aanvaardbaarheid van en de drempels voor HPV vaccinatie in sub-Sahara Afrika.
  • HIV- preventie aan de hand van het ontwikkelen van modellen die de verspreiding van HIV voorspellen.