Moeder- en kindgezondheid

Ondanks een aanzienlijke daling blijven moeder- en kindersterfte onaanvaardbaar hoog, met respectievelijk 293.000 en 6,3 miljoen doden in 2013. Toegang tot- en kwaliteit van zorg zijn uiterst belangrijk om verbetering te brengen in deze situatie. De remedies en strategie├źn zijn gekend, maar de toepassing ervan laat te wensen over. Voor de komende jaren ligt de prioriteit in lage- en middeninkomenslanden op toegang tot anticonceptie en toegankelijkheid en kwaliteit van postnatale zorg. In hoge inkomenslanden gaat de aandacht in de eerste plaats naar psychosociale gezondheid tijdens de zwangerschap.

Bijvoorbeeld:

  • het uitbouwen van moederwachthuizen waar vrouwen de laatste weken of dagen van hun zwangerschap kunnen doorbrengen in de nabijheid van een ziekenhuis, zodat ze verzekerd zijn van een bevalling in veilige omstandigheden.
  • het uittesten van nieuwe en innovatieve manieren om pas bevallen vrouwen in Afrika te bereiken met informatie en dienstverlening rond gezondheid en anticonceptie.