Geweld

Seksueel geweld bestaat in veel vormen en komt voor binnen alle soorten van relaties. De gevolgen kunnen zowel fysisch, psychosociaal, seksueel, reproductief als sociaaleconomisch zijn en werken vaak levenslang door.

Het ICRH zet zich in voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen en groepen die kwetsbaar zijn voor geweld via preventie, interventie en zorgverlening. Er is een focus op het voorkomen van geweld bij specifieke groepen zoals migranten, zwangere vrouwen en homoseksuelen. Daarnaast gaat ook bijzondere aandacht naar het voorkomen van schadelijke culturele praktijken zoals vrouwelijke genitale verminking en kindhuwelijken.

Bijvoorbeeld:

  • de uitbating van een kliniek voor slachtoffers van seksueel geweld in Mombassa, Kenia
  • de preventie van geweld tegen en tussen vluchtelingen
  • het in kaart brengen van het risico op vrouwelijke genitale verminking in Europa