Adolescenten

De puberteit gaat gepaard met grote veranderingen, niet alleen in lichamelijk opzicht maar ook op sociaal, psychologisch en gedragsvlak. In deze levensfase wordt de basis gelegd voor de vorming van een seksuele identiteit en voor het welzijn tijdens het later seksuele en reproductieve leven. Adolescenten en jongeren vormen ongeveer een vierde van de totale wereldbevolking, en de grote meerderheid onder hen (90%) leeft in laag- en middeninkomenslanden. Het verzekeren van hun seksueel en reproductief welzijn en het beschermen van hun seksuele en reproductieve rechten is essentieel voor de toekomst van de maatschappij en draagt in aanzienlijke mate bij tot de volksgezondheid.

De prioriteiten voor het ICRH zijn hier het onderzoeken van het verband tussen de vorming van gendernormen enerzijds en seksuele gezondheid anderzijds, het toegankelijk maken en verbeteren van seksuele opvoeding, en het voorkomen van tienerzwangerschappen.

Bijvoorbeeld:

  • sensibilisatie van jongeren in Latijns Amerika rond seksuele en reproductieve gezondheid
  • onderzoek bij adolescenten in verschillende delen van de wereld rond visies en attitudes over rollenpatronen en seksualiteit.