Steun Ons

STEUN ONLINE

Het Fonds Marleen Temmerman wordt volledig gesteund door vrijwillige bijdragen. Elke gift, hoe klein dan ook, helpt ons elke dag de situatie van ontelbare vrouwen en kinderen in de wereld beter maken.

U kan mee het verschil maken door het Fonds Marleen Temmerman te steunen aan de hand van:

  • Een gift
  • Een schenking
  • Een testament, legaat of duo legaat

 

Een Gift

Giften kunnen ONLINE (KLIK HIER) of door overschrijving op het rekeningnummer van het Universiteitsfonds UGent BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB) met vermelding FWUGent/GE/124.

Zwanger en denk je erover om het Fonds Marleen Temmerman op jouw geboortekaart te noteren? Wat een warm gebaar! Klik hier voor meer informatie

 

Fiscaal attest

Schenkt u meer dan 40 euro? Dan is uw gift fiscaal aftrekbaar. Op die manier kunt u als particulier 45% van uw gift recupereren. Indien u vanuit het buitenland schenkt en een fiscaal attest wenst, neem dan contact op met het Universiteitsfonds via +32 (0)9 264 83 34 of universiteitsfonds@ugent.be.

Hebt u nog vragen over giften, neem dan contact op met het Universiteitsfonds via +32 (0)9 264 83 31 of universiteitsfonds@ugent.be.

Een Schenking

Een schenking is een officieel door de notaris geattesteerde gift. Wilt u bijvoorbeeld het vruchtgebruik van onroerende goederen schenken, dan kiest u deze weg. Maar ook voor bijvoorbeeld kunstwerken of (grotere) geldbedragen kan het nuttig zijn om voor deze manier van schenken te opteren.

Twijfelt u of een schenking de juiste weg is? Neem gerust contact op met het Universiteitsfonds via +32 (0)9 264 83 31 of universiteitsfonds@ugent.be.

  

Een Testament, Legaat of Duo Legaat

U kunt (een deel van) uw vermogen bij testament nalaten aan het Fonds Marleen Temmerman. Het Universiteitsfonds kan u helpen om de beste manier te vinden.

 

Duo legaat

In sommige situaties kan het voor uw erfgenamen voordelig zijn als u een duo legaat opstelt. U duidt dan minstens twee erfgenamen aan: de mensen aan wie u uw erfenis wilt nalaten, en het UGent Fonds Marleen Temmerman.

  • De UGent betaalt alle successierechten, ook die van uw andere erfgenamen.
  •  Daarmee ontlopen uw erfgenamen een hoge belasting die, afhankelijk van de graad van verwantschap, tot 65% kan oplopen.

Voorbeeld. U hebt geen kinderen en wilt uw erfenis van 300.000 € overlaten aan uw nichtje.

  • Normaal zou uw nichtje 65% successierechten betalen en ontvangt ze netto 125.000 €.
  • Als u het Fonds Marleen Temmerman voor 50% opneemt in een duo legaat, betaalt de UGent 8,8% successierechten op haar helft van de erfenis, plus de successierechten op de andere helft. Uw nichtje ontvangt netto 150.000 €: 25.000 € meer dan bij een gewoon legaat.

 

Laat u adviseren

Een duo legaat levert niet altijd een even groot voordeel op omdat de successierechten variëren naargelang de graad van verwantschap. Maar ook voor nalatenschappen aan broers en zussen kan een duo legaat in bepaalde gevallen interessant zijn, bijvoorbeeld bij erfenissen boven 250.000 €.We geven u graag advies over uw specifieke situatie. Contacteer ons via +32 (0)9 264 83 31 of universiteitsfonds@ugent.be.

Ook bedrijven kunnen het verschil maken

Ook voor bedrijven is een gift of schenking aan het Fonds Marleen Temmerman een waardevol idee. Deze fiscale regels zijn anders dan bij particulieren. Bedrijven of vennootschappen kunnen tijdens het aanslagjaar 2015 maximaal 500.000 euro schenken of maximaal 5% van hun belastbare winst.

Meer informatie bij de dienst Fondsenwerving van Universiteit Gent

Schenken aan de UGent — Universiteit Gent