Over Marleen

Prof. dr. Marleen Temmerman

Prof. dr. Marleen Temmerman is vooral bekend als gynaecologe die zich wereldwijd inzet voor de gezondheid en de rechten van vrouwen en kinderen. Ze geniet daarnaast ruime bekendheid als  onderzoeker, auteur en beleidsmaker.

In 1994 gaf de internationale gemeenschap tijdens de Conferentie van Caïro het startsein om de strijd voor betere vrouwenrechten op te voeren. Op deze conferentie werd een ambitieus actieprogramma goedgekeurd dat tot doel had:

  • alle vrouwen ter wereld toegang te geven tot anticonceptie
  • hun reproductieve rechten te waarborgen
  • gendergelijkheid en toegang tot opleiding te garanderen
  • armoede te bestrijden door het verbeteren van de kansen voor vrouwen.

In datzelfde jaar richtte Marleen Temmerman het International Centre for Reproductive Health (ICRH) op. Hiermee wilde ze bijdragen tot deze doelstellingen. En nu, twintig jaar later voert het ICRH, met zusterorganisaties in Kenia en Mozambique., projecten uit in Afrika, Latijns Amerika, Azië en Europa.

In 2012 werd ze directeur van het Departement voor Reproductieve Gezondheid en Onderzoek van de Wereldgezondsheidsorganisatie in Genève. Eind 2015 verliet ze de WHO om hoofd te worden van het Departement Gynaecologie en Verloskunde van de Aga Khan University in Nairobi. Ze is een jarenlange voortrekker in de strijd om gelijke rechten voor vrouwen.

(© Guy Kleinblatt)

Website van Marleen Temmerman

Het fonds

Via het Fonds Marleen Temmerman wil de Universiteit Gent eer betuigen aan deze bezielde academica en wil ze de verdere ontwikkeling van het ICRH blijven ondersteunen om zo bij te dragen tot het welzijn van vrouwen, maar ook van mannen en kinderen en van de samenleving als geheel. Omdat vrouwen het verschil kunnen maken! Het is immers zo dat meer rechten voor vrouwen, een vlotte toegang tot voorbehoedsmiddelen en een goede seksuele en reproductieve gezondheid bijdragen tot de ontplooiingskansen van zowel vrouwen als kinderen en aan de sociaaleconomische ontwikkeling van gemeenschappen wereldwijd.

De inkomsten van het Fonds Marleen Temmerman worden gebruikt om de activiteiten van het ICRH wereldwijd te financieren.

Projecten

Stageprogramma’s voor Afrikaanse onderzoekers.

Het ICRH werkt voor haar onderzoeksprojecten in ontwikkelingslanden bij voorkeur met lokale onderzoekers. Maar die zijn moeilijk te vinden. Er is een nijpend tekort aan goed getrainde onderzoekers op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid. En dit is des te meer het geval in Afrika, waar de noden hoog zijn.

Het ICRH biedt een intensief trainingsprogramma aan waarbij Afrikaanse onderzoekers gedurende een half jaar ondergedompeld worden in de onderzoeksactiviteiten bij het ICRH in Gent, gevolgd door  een half jaar ervaring met veldwerk in Kenia of Mozambique. Het plan voorziet om elke zes maanden een nieuwe stagiair(e) te laten starten. De stagiaires ontvangen een leefgeld van 1500 euro per maand. Deze kost is op geen enkele manier gesubsidieerd. Wat meteen de verklaring is waarom hiervoor via het Fonds Marleen Temmerman extra middelen worden gezocht.

Al meer dan 4000 slachtoffers van seksueel geweld geholpen in Mombasa (Kenia).

Verkrachtingen en meer algemeen geweld tegen vrouwen (en kinderen) zijn helaas frequente verschijnselen wereldwijd, en ook in Kenia. In 2007 richtte het ICRH Kenia, in samenwerking met de Universiteit Gent en het Keniaanse Ministerie van Gezondheid, het Gender Based Violence Recovery Centre (GBVRC) op, met het doel om niet alleen medische verzorging te bieden, maar ook de nodige psycho-sociale en juridische ondersteuning te verschaffen. Sinds de oprichting werden reeds meer dan 4000 slachtoffers geholpen, waarvan 80% vrouwen en meisjes en meer dan de helft jonger dan 18 jaar.

Naast hulpverlening organiseert het GBVRC ook sensibiliseringsactiviteiten, trainingen over omgang met geweldslachtoffers voor ziekenhuispersoneel en onderzoek naar het voorkomen en de preventie van geweld.

Het ICRH speelt hierbij een belangrijke rol en dankzij het Fonds Marleen Temmerman wordt de continuïteit van deze broodnodige activiteiten gegarandeerd.

Huisbezoeken bij pas bevallen vrouwen in Kenia, Mozambique, Burkina Faso en Malawi.

Zwanger zijn en bevallen zijn natuurlijke processen, maar als het fout gaat kan dat ernstige gevolgen hebben voor moeder en kind. Onderzoek heeft aangetoond dat vooral de bevalling een risicovol moment is, zeker als de vrouw er alleen voorstaat, ver van een moederhuis of ziekenhuis. Het is gekend dat ‘maternity shelters’ kunnen bijdragen tot een daling van moeder en kindersterfte. Dit zijn een soort wachthuizen dichtbij het moederhuis, waar vrouwen die veraf wonen, of die een zeker risico op complicaties hebben, kunnen verblijven in afwachting van hun bevalling.

Ook binnen de eerste weken na de bevalling stellen zich dikwijls problemen die kunnen aangepakt worden indien op tijd ontdekt. Onderzoek heeft aangetoond dat een huisbezoek door gezondheidswerkers waarbij nagegaan wordt of moeder en baby in goede gezondheid zijn, heel wat problemen kan vermijden. Indien nodig sturen ze beiden door naar een gezondheidspost voor verdere zorg. De middelen van het Fonds Marleen Temmerman worden gebruikt voor de maternity shelters en voor het aanschaffen van fietsen voor de gezondheidswerkers die de huisbezoeken afleggen.

Omdat vrouwen het verschil kunnen maken

Steun Nu