Nieuws

Ook mannen kunnen het verschil maken

In Mozambique bedraagt de moedersterfte nog 480 per 100.000 geboorten. Dat is veel te veel, zeker als men weet dat het in het overgrote deel van de gevallen om doodsoorzaken gaat die gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden. Het zou al een groot verschil maken als meer vrouwen naar de prenatale raadpleging gaan. Eén van de manieren waarop dat gestimuleerd kan worden, is door mannen meer te betrekken bij de zwangerschap. Studies tonen aan dat het betrekken van mannen vrouwen stimuleert om een prenatale consultaties bij te wonen, en er zijn al heel wat mogelijke manieren voorgesteld waarop dit zou kunnen gebeuren. Maar er is nog te weinig geprobeerd om dit in de praktijk te brengen en om te onderzoeken wat wel en wat niet werkt. ICRH brengt hier verandering in door verschillende interventies te testen en te evalueren. Het project is pas opgestart en zal worden uitgevoerd door vroedvrouw Anna Galle.sports74.ru