Nieuws

Marleen Temmerman eerste ereburger van Kaprijke

Op 5 maart ontving Marleen Temmerman de titel van ereburger van de gemeente Kaprijke. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat deze titel werd uitgereikt. Burgemeester Filip Gijssels prees de verdiensten van Marleen als hoogleraar, gynaecologe, gewezen senator en
Directeur bij  de Wereldgezondheidsorganisatie.
Marleen, die nu  in Kenia woont, verklaarde zeer vereerd te zijn met de onderscheiding en bedankte de Kaprijkenaren. Ze voegde er nog aan toe dat het haar steeds een goed gevoel geeft om terug te zijn in Kaprijke, het dorp waar ze in de zestiger jaren opgroeide.