ICRH

International Centre for Reproductive Health

Het International Centre for Reproductive Health strijdt voor seksuele en reproductieve gezondheid als basisrecht voor iedereen. Waar ook ter wereld. En ijvert dan ook voor een betere toegankelijkheid tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg wereldwijd, en een hogere kwaliteit van de verleende zorgen. Als kenniscentrum kiezen we resoluut voor een globale benadering en combineren hiertoe verschillende disciplines zoals biomedische wetenschappen, sociologie, epidemiologie en rechten. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan mensenrechten en gendergerelateerde aspecten.

Het ICRH voert projecten uit over heel de wereld en geniet ruime bekendheid in de internationale wereld van wetenschap en ontwikkelingssamenwerking. Bovendien is het ICRH een erkende partnerorganisatie van de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie). De reputatie en de verwezenlijkingen zijn des te opmerkelijker omdat ze tot stand komen zonder noemenswaardige structurele subsidiëring: de werking wordt zo goed als volledig gefinancierd via projectsubsidies vanwege verschillende nationale en internationale organisaties.

Onze hoofdthema’s

Binnen deze thema’s richten we ons naast de algemene bevolking ook tot kwetsbare doelgroepen zoals sekswerkers, vluchtelingen, asielzoekers en migranten.

Onderzoekscentrum met impact

Het ICRH is in de eerste plaats een onderzoekscentrum dat ingebed is in de Universiteit Gent. Ons onderzoek is altijd gericht op het verbeteren van de gezondheids- en levensomstandigheden van de mensen waarmee en waarvoor we werken. Naast onderzoek doen we ook aan training, capaciteitsopbouw en dienstverlening.

Hier vindt u meer info over onze werking alvorens te steunen.

Omdat vrouwen het verschil kunnen maken

Steun Ons