Nieuws

Fonds Marleen Temmerman steunt een nieuw project in Mozambique

Eind 2016 lanceerde het Fonds Marleen Temmerman een oproep voor het indienen van projectvoorstellen. Er kwamen veel schitterende ideeën binnen, maar helaas zijn de middelen beperkt en kon er slechts één project geselecteerd worden. Het werd de productie van een ‘participatieve video’, waarbij samen met leden van een lokale gemeenschap in Mozambique een film gemaakt zal worden over het belang van prenatale zorg en vooral over de betrokkenheid van mannen daarbij. Mannen kunnen hierbij immers een sterke stimulerende en ondersteunende rol spelen, maar houden zich traditioneel al te vaak afzijdig. De video, die gemaakt zal worden in twee lokale talen, kadert in een ruimer innovatief ICRH project dat daar verandering in wil brengen.